Sut i gysylltu a ni / How to contact us


Safonau / Standards
Ein Cofrestr / Our Register
Codi pryder / Raising a concern
Cynllun Iaith Gymraeg / Welsh Language Scheme
Dogfennau / Documents
Safonau gwasanaeth / Service standards
Gwasanaeth cwsmeriaid / Customer service
Home > Cymru > Sut i gysylltu a ni / How to contact us

Sut i gysylltu a ni / How to contact us


Sut i gysylltu â ni

Cofrestru

Os ydych yn unigolyn cofrestredig a bod gennych ymholiad am ein proses gofrestru dylech gysylltu â'r Adran Gofrestru.

Ffôn. 44 (0)845 300 4472
Ffacs. 44 (0)20 7840 9801
E-bost. registration@hcpc-uk.org

Prif switsfwrdd

Ffôn: 44 (0) 845 300 6184
Ffôn: 44 (0)20 7820 9684

Addasrwydd i Ymarfer

Pe hoffech chi fynegi pryder am weithiwr proffesiynol iechyd a gofal dylech gysylltu â'r Adran Addasrwydd i Ymarfer.

0800 328 4218 (rhif rhadffôn yn y DU)

Ffôn: 44 (0)20 7840 9814
Ffacs: 44 (0)20 7582 4874
E-bost. ftp@hcpc-uk.org

Fel arall, gallwch ysgrifennu atom yn:

Cyngor Proffesiynau Iechyd & Gofal
Park House
184 Kennington Park Road
Llundain
SE11 4BU

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn ymateb yn Gymraeg o fewn ein hamserlenni gwasanaeth cwsmeriaid.How to contact us

Registration

If you are a registrant and have a query about our registration process you should contact our Registration Department.

T. 44 (0)845 300 4472
F. 44 (0)20 7840 9801
E. registration@hcpc-uk.org


Main switchboard

T. 44 (0)845 300 6184
F. 44 (0)20 7820 9684

Fitness to Practise

If you would like to raise a concern about a health and care professional you should contact our Fitness to Practise Department.

0800 328 4218 (freephone number in the UK)

T. 44 (0)20 7840 9814
F. 44 (0)20 7582 4874
E. ftp@hcpc-uk.org

Alternatively, you can write to us at:

The Health and Care Professions Council
Park House
184 Kennington Park Road
London
SE11 4BU

We welcome correspondence in Welsh and will respond in Welsh within our customer service timeframes.Print  Print page